Răsfoiți subiectele noastre →

Politica de confidențialitate

INTRODUCERE

Prezenta politică de confidențialitate a Laboratoires Théa Pharma SRL (denumită în continuare „Théa”) are rolul de a vă informa cu privire la practicile sale privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal pe care le puteți furniza prin intermediul navigării și utilizării funcționalităților site-ului (inclusiv prin înregistrarea și utilizarea platformei puse la dispoziție) și privind drepturile dvs. legate de această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 7 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora („GDPR”), precum și cu legislația locală suplimentară privind protecția datelor.

Théa se angajează să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului și să le utilizeze în mod responsabil,, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în materie de confidențialitate menționate mai sus. Vă rugam să vă asigurați că sunteți la curent cu această politică de confidențialitate , înainte de a utiliza sau furniza informații prin intermediul navigării și utilizării funcționalităților site-ului.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE DE THÉA

  • Date colectate pentru crearea unui cont pe platforma pusă la dispoziție prin intermediul site-ului – Théacademy

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate la momentul creării contului dumneavoastră Théacademy sunt necesare pentru a vă identifica, a vă crea contul și a vă oferi acces la anumite conținuturi și funcționalități ale site-ului.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt:

– Numele și prenumele
– Unitatea medicală, țara si orașul
– Numărul de telefon
– Adresa de e-mail
– Codul Unic de Identificare al Medicului (CUIM: 10 cifre)

Aceasta prelucrare se bazează pe executarea contractului încheiat între dumneavoastră și Théa atunci când vă creați un cont pe acest site.

Astfel, Théa prelucrează datele dvs. cu caracter personal identificate mai sus în scopul executării contractului, în temeiul articolului 6, alineatul (1), litera b) din GDPR, pentru a vă pune la dispoziție funcționalitățile platformei prin intermediul site-ului Théacademy.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada permisă în conformitate cu legile aplicabile menționate mai sus. Cu excepția cazului în care se permite sau se dispune altfel conform legislației sau cerințelor de reglementare aplicabile, Théa va păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât consideră necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate (inclusiv pentru îndeplinirea oricărei cerințe sau obligații legale, contabile sau de raportare).

Astfel, datele dvs. cu caracter personal menționate mai sus sunt păstrate atâta timp cât aveți un cont Théacademy.

  • Date colectate la solicitarea unei broșuri sau a unei cărți din Biblioteca Medicală Théa

Atunci când solicitați o broșură sau o carte din Biblioteca Medicală Théa, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă îndeplini solicitarea, inclusiv:

– adresa de e-mail
– numele și prenumele
– compania, universitatea sau spitalul

Această prelucrare se bazează pe executarea contractului încheiat intre dumneavoastră și Théa atunci când realizați o solicitare referitoare la conținutul Bibliotecii Medicale Théa, de pe site.

Astfel, Théa prelucrează datele dvs. cu caracter personal identificate mai sus în scopul executării contractului, în temeiul articolului 6, alineatul (1), litera b) din GDPR.

Datele dvs. cu caracter personal menționate mai sus vor fi stocate pentru perioada permisă în conformitate cu legile aplicabile menționate mai sus. Cu excepția cazului în care se permite sau se dispune altfel conform legislației sau cerințelor de reglementare aplicabile, Théa va păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât consideră necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate (inclusiv pentru îndeplinirea oricărei cerințe sau obligații legale, contabile sau de raportare).Datele colectate în scopuri de comunicare

Sub rezerva consimțământului dumneavoastră, Théa poate trimite buletine informative referitoare la știri în legătură cu Théacademy prin diferite mijloace de comunicare. (de ex., email, whatsapp, sms);

Astfel, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul:

(i) furnizării de informații relevante sub forma unui buletin informativ privind articolele sau alte tipuri de conținut (de ex., filme, testimoniale) care au fost încărcate în platforma Théacademy în scopul promovării acestora, furnizării de informații medicale sau științifice relevante și furnizării de informații utile pentru domeniul dvs. de activitate;

(ii) furnizării de alte informări cu privire la articolele medicale sau alte tipuri de conținut (de ex., filme, testimoniale) care au fost încărcate în platforma Théacademy.

Astfel, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs., conform articolului 6, alineatul 1, litera a) din GDPR.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea datelor sus-menționate sunt voluntare. Exprimarea consimțământului dvs. se consideră efectuată prin bifarea, la momentul înregistrării și creării contului dumneavoastră Théacademy, a opțiunii „Accept să primesc știri si comunicări legate de Théacademy prin diferite mijloace de comunicare (de ex., email, whatsapp,  sms).

Vă puteți retrage oricând consimțământul de a primi astfel de comunicări. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate până la momentul în care vă retrageți consimțământul.

  • Date colectate prin intermediul formularului nostru de contact

Théa pune la dispoziție pe site un formular de contact care vă permite să ne contactați pentru orice solicitare de informații. Daca contactați Théa în acest cadru, anumite date cu caracter personal care vă privesc pot fi prelucrate pentru a raspunde solicitării dumneavoastră, și anume:

– Numele și prenumele
– Un mijloc de contact: adresa de e-mail sau numărul de telefon
– Subiectul solicitării dumneavoastră și mesajul

Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Companiei Théa de a vă colecta datele pentru a raspunde solicitării dumneavoastră. Astfel, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este îndeplinirea unei obligații legale, conform articolului 6, alineatul 1, litera f) din GDPR.

Datele dvs. cu caracter personal menționate mai sus vor fi stocate pentru perioada permisă în conformitate cu legile aplicabile menționate mai sus. Cu excepția cazului în care se permite sau se dispune altfel conform legislației sau cerințelor de reglementare aplicabile, Théa va păstra datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât consideră necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate (inclusiv pentru îndeplinirea oricărei cerințe sau obligații legale, contabile sau de raportare).

DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Destinatarii datelor colectate sunt administratorii site-ului, angajații autorizați ai Théa, precum și orice alți subcontractanți autorizați de Théa, în special dezvoltatorul platformei, care asigură mentenanța site-ului.

Numai persoanele și organele care necesită datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor sus-menționate vor primi acces la respectivele date.

În cazul contractării unor furnizori de servicii pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor sus-menționate, respectivii furnizori de servicii prelucrează datele dvs. în numele Théa și exclusiv în conformitate cu instrucțiunile noastre. Aceștia sunt obligați contractual să adere la reglementările aplicabile privind protecția datelor.

COOKIE-URI

Utilizăm diverse cookie-uri pentru a asigura funcționarea optimă a site-ului, precum și pentru a măsura audiența și pentru a integra serviciile de îmbunatățire a interactivitații site-ului.

Sunt prezente două tipuri de cookie-uri pe site: cookie-uri tehnice și cookie-uri care necesită acordul dumneavoastră.

Așa-numitele cookie-uri „tehnice” sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului. Cookie-urile care fac obiectul consimțământului dumneavoastră sunt implicit dezactivate. Vă puteți da acordul pentru activarea acestora în momentul primei vizite pe site sau ulterior. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Hotjar

Statistics, Functional

Consent to service hotjar

Google Analytics

Statistics

Consent to service google-analytics

Intercom Messenger

Functional

Consent to service intercom-messenger

Complianz

Functional

Consent to service complianz

YouTube

Marketing/Tracking, Functional

Consent to service youtube

Diverse

Scop în curs de investigare

Consent to service diverse

SECURITATEA ȘI CALITATEA INFORMAȚIILOR

Sunt luate măsuri de siguranță pentru a vă proteja datele personale care sunt transmise către acest site și utilizate în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate. Pe lângă măsurile de protecție de natură tehnică, utilizăm și controale și proceduri fizice pentru a vă proteja datele personale. Vă rugăm să asigurați securitatea conectării pe site și a parolei dumneavoastră.

APLICAREA LEGII

Ni se poate solicita să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților responsabile cu aplicarea legii, instanțelor sau autorităților de reglementare, în măsura în care este necesar pentru asigurarea îndeplinirii prevederilor legislației aplicabile sau pentru exercitarea, constatarea sau apărarea drepturilor legale dacă este permis din punct de vedere legal. Théa va coopera și va răspunde la astfel de solicitări în conformitate cu legea și va adopta masurile adecvate pentru a se asigura că solicitantul înțelege natura sensibilă a oricăror date pe care le poate primi. Prin acestea, ne rezervăm în mod expres dreptul de a coopera cu autoritățile responsabile cu asigurarea aplicării legii.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI ALTE INFORMAȚII

În condițiile și în limitele prevăzute de legislație și reglementări, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. dreptul de acces: puteți primi informații privind prelucrarea datelor și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
  2. dreptul la rectificare: puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete;
  3. dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, informarea altor operatori privind solicitarea de ștergere;
  4. dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor;
  5. dreptul la portabilitatea datelor: puteți cere să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a cere transmiterea acestor date unui alt operator;
  6. dreptul la opoziție: vă puteți opune la prelucrarea datelor pentru oprirea acesteia;
  7. dreptul de a depune o plângere: puteți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), cu adresa în Blvd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, România, dacă apreciați că prelucrarea datelor încalcă prevederile GDPR.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor:

– Prin e-mail: privacy.romania@theapharma.com

–  Prin poștă: Laboratoires Thea Pharma SRL, Calea 13 Septembrie nr. 90, Complex Multifunctional Grand, Etaj 2, camera 2.19-2.20, Sector 5 Bucuresti, ROMANIA

Versiunea din 24 martie 2023

Translate »